in

ToMontenegro raspisao javni poziv za konsultante

air montenegro

Avio-kompanija ToMontenegro, crnogorska aviokompanija u osnivanju koja nastaje nakon gašenja kompanije Montenegro Airlines pozvala je sve konsultantske firme da se do utorka prijave na javni poziv u cilju podrške u formiranju najefikasnije strukture novog avio-prevoznika.

Javni poziv se odnosi na nabavku usluge koja podrazumeva podršku u vidu konsultantskih usluga u vezi sa formiranjem i osposobljavanjem za rad nove avio-kompanije ToMontenegro.

“Pozivaju se zainteresovani ponuđači da dostave ponude u elektronskoj formi po određenoj specifikaciji i uputstvima”, navodi se u javnom pozivu objavljenom na sajtu Ministarstva kapitalnih investicija.

Ponude se dostavljaju elektronskim putem na mejl info@to.me u PDF formatu, zaključno sa utorkom do 18 sati.

Kada je u pitanju tehnička specifikacija, predmet nabavke usluge obuhvata podršku u formiranju novog Air Operator Certificate-a, kao i u efikasnom kreiranju osnova avio-kompanije po savremenim tržišnim principima, uključujući organizacionu strukturu, biznis model, plan tranzicije ključne imovine iz prethodne avio-kompanije, analizu tržišta i komercijalni plan.

“Predmet nabavke obuhvata i podršku u obezbjeđivanju operativne spremnosti u najkraćem roku, uključujući model upravljanja i organizacionu strukturu, kao i operativni, kadrovski i plan zapošljavanja, treninga i postavljanja i upravljanja informacionim tehnologijama”, navodi se u pozivu.

Predmet nabavke takođe obuhvata plan i proračun cene po osnovu dostavljene ponude, koji sadrži vremenske okvire za svaku fazu i prikaz cene po fazama.

Kada su u pitanju uslovi ponude, naručilac zadržava pravo da ponudu prihvati u celini ili da se odluči samo za određenu fazu iz Tehničke specifikacije bez davanja posebnog obrazloženja.

“Ponuđena cijena mora biti izražena u eurima sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost (PDV). Način plaćanja je virmanski. Naručilac ima pravo da od ponuđača zatraži pojašnjenje dostavljene ponude. Ponuda može biti dostavljena na crnogorskom ili engleskom jeziku”, navodi se u pozivu.

Kriterijumi za izbor ekonomski najpovoljnije ponude biće ponuđena cena i kvalitet odnosno reference, koji će se bodovati sa po 50 poena.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude naručilac će doneti ne ranije od sedam dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Napisao KnK

Šta mislite o ovome?

45 Points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

korona

Trka SAD i Kine u distribuciji vakcina u Evropi

Izabran patrijarh! Porfirije novi patrijarh Srpski