in

Dr Adžić: Imali smo već pet amputacija zbog korone

Izvor: Nova

Kod korone nas je uglavnom zabrinjavalo stanje pluća – teške upale, otežano disanje. Ipak, pojavljuju se i druge komplikacije s teškim posledicama, poput amputacije. Direktorka bolnice u Batajnici Tatjana Adžić Vukičević objašnjava da korona ima veliki trombogeni potencijal, a tromboze dovode do amputacija.

Te tromboze su najčešće do sada bile viđene u sklopu infarkta i embolije pluća. Međutim, sada se dešavaju tromboze u velikim, takozvanim magistralnim krvnim sudovima nogu i ruku. Simptomi su – hladana ruka, hladna noga, gangrena i onda izumrlo tkivo mora da se operativno odstrani, što rezultira amputacijama. Jedno pet-šest slučajeva amputacije je bilo u mojoj batajničkoj bolnici. Bilo je amputacija i ruku i nogu i prstiju”, navodi doktorka Adžić Vukičević.

Reč je o pacijentima sa težom kliničkom slikom korone i uglavnom se radi o muškarcima.

“Neki su bili na respiratoru, neki nisu, ali svi su imali teže kliničke slike. Jedan od pacijenata kojem je izvršena amputacija je bio mlađi čovek, 1969. godište”, kaže doktorka Adžić.

Posebno zabrinjava to što ovakva stanja teško mogu da se predvide i preveniraju.

“Sve to  govori u prilog tome da je ovaj virus nedovoljno istražen, da mi o njemu jako malo znamo. Svi pacijenti kada dođu u takvu fazu bolesti, svi dobijaju antikoagulantnu terapiju (protiv zgrušavanja), svi su pokriveni terapijom. E, to je opasno što oni i pod terapijom dobijaju ovakve tromboze”, objašnjava doktorka Adžić Vukičević.

Kada je reč o epidemiološkoj situaciji, direktorka bolnice u Batajnici se pribojava perioda koji nas čeka za nekih deset dana, kada će se videti posledice praznika, zimovanja i skijanja.

“Toga se svi jako plašimo. Bojimo se da ne bude potrebno otvoriti i drugo krilo bolnice. To sa sobom povlači pitanje – ko će da radi, koji lekari i koje sestre?”, zabrinuta je doktorka Adžić.

Šta mislite o ovome?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Šovinistima je svejedno zoveš li se Smajlović ili Bazdulj, Ugrica ili Bjelica

Piše Ivan Mrđen: Bitange i princeza